Kommersiya qurumları bir qayda olaraq fəaliyyətinə sadə satıcı-müştəri sxemi ilə başlayır.

İlkin mərhələdə Excel proqramının elektron cədvəllərindən istifadə etmək və ya müştərilər, sifarişlər haqqında qısa məlumatları qeyd kitabçalarına yazmaq kifayət edir.  Ancaq şirkət böyüdükcə məlumatların bu üsulla qeydə alınması istədiyiniz kimi hərəkət etməniz üçün kifayət etmir.  Bu köhnə üsullardan artıq imtina etməli və müştərilərlə əlaqələrinizi daha effektiv şəkildə idarə etməli olduğunuzdan xəbər verən əlamətlərdən bəziləri bunlardır:

1. Məlumatları sadəcə bir mənbədən əldə etmək artıq mümkün deyil.
Müştərilər və sifarişlərlə bağlı məlumatların elektron cədvəllər və ya qeyd kitabçası kimi bir neçə daşıyıcıda saxlanması satış heyətinin işini çətinləşdirir. Belə ki, bu daşıyıcılar hər bir müştəri üzrə əlaqə məlumatları, sifarişlər və qarşılıqlı əlaqələr haqqında vahid təsəvvürün formalaşmasına mane olur.

2. Şəffaflıq yoxdur və ya çox aşağı səviyyədədir.
Müştərilərlə işçiləriniz arasındakı əlaqələrin necə davam etdiyini lazımi səviyyədə izləyə bilməməklə yanaşı satış heyətinin də nə etdiyi barədə düzgün təsəvvür əldə edə bilmirsiniz. Bütün bunlar satış heyətinin öz işində müvəffəqiyyət qazanmasını və onların hesabatlılığının təmin olunmasını çətinləşdirir.

3. Hesabatların hazırlanması və paylaşdırılması çətinlik törədir
Satış heyətinin aylıq normalara nəzərən fəaliyyəti haqqında aylıq hesabatların hazırlanması, təhlillərin aparılması ideal idarəetmə vasitəsidir. Ancaq hesabatların işlənib hazırlanması son dərəcə çətindir və çox vaxt fəaliyyət göstəricilərinin izlənməsinə imkan vermir.

4. Mobil sistemlərdən istifadə etmirsiniz.
Təsəvvür edin ki, satış təmsilçiləriniz əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək, dəyərli məlumatlar əldə etmək üçün potensial müştərilərlə görüşə gedib. Ancaq onların əldə etdiyi məlumatlar bloknot vərəqlərinə yazılıb və ya kompüterlərin yaddaşına qeyd edilib. Belə sahə fəaliyyəti zamanı son dərəcə vacib toplantılar keçirilsə də, satış heyəti üzvləri heç də həmişə öz qeydlərini mərkəzə ötürmür və vacib məlumatlar arada itir (bu məsələ kadrların işdən çıxdığı hallarda daha da aktuallaşır).

5. Təkrar satış / satışların artırılması imkanları itirilir
Potensial müştərilərlə işləyərkən onların biznes dəyərlərini əsas götürmürsünüz. Əksinə, satınalma prosesinin müxtəlif mərhələlərində, eləcə də müxtəlif sektorlarda və ya coğrafi bölgələrdə müştərilər, o cümlədən potensial müştərilər qarşısında eyni təkliflərlə, ideyalarla çıxış edir, onlara eyni perspektivləri təqdim edirsiniz.

6. Dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün sürətli planlaşdırma apara bilmirsiniz
Bir il ərzində müştərilərinizin sayı 20-dən 200-ə qalxsa, nə edərsiniz? Hazırkı iş rejimini, prosesləri də müvafiq qaydada dəyişdirə biləcəksinizmi? Şirkətinizin böyüyəcəyini bildiyiniz halda məhsuldarlığı da müvafiq səviyyəyə çıxarmaqla bağlı narahatlıq keçirirsinizmi? Bu sadalanan cəhətlər sizə də aiddirsə, ruhdan düşməyin. Çünki bunlar məhz CRM sisteminin həll edə biləcəyi məsələlərdir.

Növbəti yazımızda CRM-in fəaliyyətinizin məhsuldarlığını necə artıra biləcəyinə nəzər salacayıq.