Nə qədər vacib olsa da, uğurlu CRM sisteminin qurulması üçün düzgün texnologiyanın seçilməsi kifayət etmir.  Bunun üçün siz həm də işgüzar fəaliyyət baxımından düzgün olan plan işləyib hazırlamalısınız. Uğurlu planın hazırlanması növbəti yeddi əsas mərhələdən keçir:

1. İnkişaf konsepsiyası

Bəzi insanlar ümumi inkişaf konsepsiyasının işlənib hazırlanmasını vaxt itkisi hesab etsə də, uğurlu liderlər aydın ifadə edilmiş, praktik fəaliyyətə yönəlmiş və satış heyətini öz ətrafında birləşdirə biləcək baxışın nə qədər dəyərli olduğunu yaxşı bilir. Sizin inkişaf konsepsiyanız regionun bazarında lider olmaqdan tutmuş fəaliyyət göstərdiyiniz sektorda müştəri xidmətləri anlayışına tamamilə yeni məna verilməsini təmin etməyə qədər müxtəlif məqsədlər güdə bilər. O, təsiredici olması üçün emosional, bütün şirkət işçilərinin başa düşə bilməsi üçün isə kifayət qədər aydın ifadə edilmiş olmalıdır.

2. Strategiyanızı müəyyən edin

İnkişaf konsepsiyasının reallaşması üçün müvafiq strategiya işləyib hazırlamaq lazımdır.  Tutaq ki, bazarda satış lideri olmaq istəyirsiniz. Buna nail olmaq üçün qiymətləri aşağı salırsınız, fərqli məhsullar təklif edirsiniz, yoxsa satış sonrası xidməti ön plana çıxarırsınız?

3. Biznesinizin məqsədlərini müəyyən edin

Biznes məqsədləri inkişaf konsepsiyası və strategiyanın gündəlik işgüzar fəaliyyətdə təzahürüdür.  Yeni CRM sistemlərinin tətbiqində ən çox rast gəlinən xətalardan biri bütün əvvəlki biznes məqsədlərini və proseslərini olduğu kimi, yəni qeyri-effektiv cəhətləri ilə birlikdə həmin sistemlərə köçürməkdir.  Bunun əksinə olaraq, CRM sisteminin tətbiqini iş üslubunuzu yenidən nəzərdən keçirmək və təkmilləşdirmək imkanı kimi qəbul etmək lazımdır.

4. İşçilərinizi də cəlb edin

Rəhbərliyin aktiv dəstəyi CRM ilə əlaqədar inkişaf konsepsiyasının, strategiyanın və biznes məqsədlərinin reallaşması, ümumilikdə sistemin uğurlu olması üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır.  CRM-in müvəffəqiyyətsizliyə uğramasının beş əsas səbəbindən biri məhz rəhbərliyin aktiv dəstəyinin olmamasıdır.

5. Göstəricilərinizi müəyyən edin

İş aləminin intellektual elitasının əksər nümayəndələrinin də razılaşdığı kimi, ölçə bilmədiyin şeyi idarə edə bilməzsən. Kəmiyyət göstəriciləri hamı üçün görünən olmalıdır. Bunun üçün satış təmsilçilərindən və menecerlərdən tutmuş ən üst səviyyəli rəhbər kadrlara qədər təşkilatın bütün səviyyələri üzrə göstəricilər cədvəli hazırlanmalıdır.

6. Təşəbbüslərin prioritetlik dərəcəsini müəyyən edin

Hər şeyi eyni anda etmək mümkün olmadığına görə ən vacib, ən əvvəl görüləsi işi müəyyənləşdirmək lazımdır.  Məsələn, çox vaxt hazırlıqların təşkilindən başlamaq lazım gəlir, çünki bütün heyət yeni CRM sistemindən istifadə etməyə nə qədər tez hazır olsa, bir o qədər yaxşı olar.

7. Yol xəritəsi hazırlayın

Effektiv CRM sisteminin  qurulmasına bütün dünyanı bir saniyədə yaradan “böyük partlayış” kimi yanaşmaq lazım deyil.  Əlbəttə, sistemin tətbiqinə uğurla başlamaq həlledici əhəmiyyət daşıyır. Ancaq sistem işə düşdükdən sonra onun optimallaşdırıcı cəhətlərindən, digər yeni və əlverişli funksiyalarından stabil şəkildə faydalana bilmək də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.  Planınızı sistemin işə düşdüyü gündən sonrakı dövrü və şirkətin fəaliyyəti üçün hansı digər funksiyalara ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq hazırlayın.  Beləliklə, CRM sistemini işə saldıqdan və onunla əlaqədar strategiyanızı hazırladıqdan sonra bu texnologiyanın ölçülməsi və təkmilləşdirilməsinin ən effektiv üsullarını nəzərdən keçirəcəksiniz.